Bricoman Polska Sp. z o.o., ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa
NIP 113-25-68-413, Regon 140215054
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000239320
kapitał zakładowy: 138 000 000 PLN

Bricoman - Centrala
ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa