Praca w centrali

DZIAŁY:   Zasoby ludzkie   |   Marketing   |   Centrala Zakupów   |   Finanse   |   Rozwój   |   IT   |   E-commerce

1
Selekcja aplikacji
2
Rozmowa kwalifikacyjna z działem HR
3
Rozmowa z Przełożonym
4
Rozmowa z Dyrektorem Działu
5
Złożenie oferty i podpisanie umowy