Praca w centrali

Zasoby ludzkie
  • Odpowiada za pozyskiwanie kandydatów do pracy
  • Koordynuje organizację szkoleń, tworzenie programów rozwoju pracowników
  • Przygotowuje  listy płac i płatność wynagrodzeń dla Sklepów
  • Gwarantuje prawidłowe rozliczenia oraz przekaz dokumentacji właściwym organom
  • Współdziała w zakresie budowania wizerunku firmy na zewnątrz i promowania firmy jako dobrego Pracodawcy
  • Wspiera działania CSR (wolontariat, inne akcje pomocowe)