Mobilni stażyści

Od kandydatów oczekujemy

 • wykształcenia wyższego
 • doświadczenia w zarządzaniu zespołem powyżej 20 osób
 • doświadczenia w zarządzaniu sprzedażą w branży materiałów budowlanych
 • doświadczenia w budowaniu strategii oraz przekładaniu jej na plany działania
 • nastawienia na Klienta oraz umiejętności budowania relacji z Klientami wśród swoich Pracowników
 • umiejętności motywowania ekipy 
 • entuzjazmu, kreatywności w działaniu
 • dużego zaangażowania, skuteczności i nastawienia na rezultat 
 • umiejętności planowania i organizacji pracy dużej grupy
 • mobilności

Zakres odpowiedzialności po zakończeniu stażu

 • zapewnia organizację działania podległego sklepu
 • odpowiada za sprzedaż i wynik ekonomiczny sklepu 
 • zapewnia profesjonalną obsługę Klienta w sklepie
 • zarządza Pracownikami zgodnie z polityką zarządzania zasobami ludzkimi
 • zapewnia działanie sklepu zgodnie ze strategią i konceptem 
 • odpowiada za budowanie wizerunku firmy na rynku lokalnym

Od kandydatów oczekujemy

 • wykształcenia wyższego
 • znajomości rynku materiałów remontowo-budowlanych (w szczególności hurtowni, składów budowlanych) 
 • doświadczenia w zarządzaniu grupą ludzi 
 • doświadczenia w handlu w branży materiałów budowlanych
 • nastawienia na Klienta oraz umiejętności budowania relacji z Klientami
 • umiejętności słuchania Klienta i szybkich reakcji na jego potrzeby 
 • umiejętności motywowania ekipy 
 • dużego zaangażowania i entuzjazmu
 • nastawienia na osiąganie założonych celów
 • mobilności

Od kandydatów oczekujemy

 • zapewnia funkcjonowanie działu sprzedaży zgodnie ze standardami firmy 
 • realizuje założenia ekonomiczne działu
 • zapewnia profesjonalną obsługę Klienta
 • odpowiada za dostępność towaru i realizuje politykę cenową firmy
 • zarządza zespołem (8-15 osób)
 • rekrutuje i motywuje Pracowników działu